וידאו

DJ GIDI ASSAYAG - HEN & IDO WEDDING

DJ GIDI ASSAYAG - MAAYAN & EYALWEDDING

DJ GIDI ASSAYAG - DOLEV & OHAD WEDDING
DJ GIDI ASSAYAG - HADAR & NAOR WEDDING